Dlaczego dzieci potrzebują magii?

Dlaczego dzieci potrzebują magii?

Magiczne myślenie jest ważnym etapem rozwoju. Jest to czas, kiedy myśli dzieci stają się bardziej konkretne i zaczynają się zastanawiać, czy ich myśli są prawdziwe. W tym czasie rodzice powinni być obecni i uznać wątpliwości dziecka. Choć kuszące jest powiedzenie im, że ich przekonania są prawdziwe, najlepiej poczekać, aż poproszą o wyjaśnienie. Chociaż może to być dezorientujący czas dla rodziców, magiczne myślenie jest zdrową fazą rozwoju.

Magiczne myślenie jest formą przesądu

Podczas gdy przesądy są powszechną częścią dzieciństwa, niekoniecznie są korzystne. Negatywne skutki przesądów są często zakorzenione w irracjonalnym myśleniu. Magiczne myślenie to powszechne przekonanie, że jakieś działanie lub przedmiot może zmienić wynik bez żadnego związku z nim. Na przykład, nadepnięcie na pęknięcie nie zmieni szansy na to, że Twoja matka złamie kręgosłup. Podobnie wiara w to, że kamień przetoczy się przez twoją głowę, nie jest dobrym pomysłem.

Podczas gdy przeciętny człowiek może tolerować odrobinę przesądów, mogą one wymknąć się spod kontroli. Podczas gdy większość prymitywnych społeczeństw ma silną wiarę w magię, ten przesąd może stać się formą OCD i uciec dziko. Może nawet prowadzić do zachowań autodestrukcyjnych.

Magiczne myślenie u dzieci to przekonanie, że czyjeś myśli mogą wpływać na świat zewnętrzny. Zazwyczaj dzieci są bardzo dobre w tego rodzaju myśleniu i często mają wiele fantastycznych przekonań. Niektóre z tych przekonań mogą utrzymywać się nawet w dorosłym życiu. Niektóre dzieci nadal wierzą w Świętego Mikołaja, istoty nadprzyrodzone i inne cudowne wydarzenia.

Chociaż efekty magicznego myślenia są różne, może ono mieć pozytywne skutki. Niektóre magiczne przekonania mogą pomóc ludziom poczuć się bardziej kontrolowanymi i połączonymi z innymi. Inne mogą powodować ekstremalne zachowania. W rezultacie ważne jest, aby szukać pomocy, jeśli masz objawy magicznego myślenia.

Magiczne myślenie jest często nieszkodliwe, ale może być destrukcyjne, jeśli staje się niekontrolowane. Jeśli tak się stanie, ważne jest, aby zadzwonić pod numer 911.

Może prowadzić do OCD

Magiczne myślenie jest krytycznym elementem OCD. Ten podtyp zaburzenia jest często źle rozumiany i niedostatecznie diagnozowany. Powoduje on, że osoba cierpiąca staje się nadmiernie wrażliwa na zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych. Myśli te wiążą się również ze zwiększonym poczuciem osobistej odpowiedzialności. Osoby te wierzą, że są odpowiedzialne za wydarzenia lub okoliczności, które są poza sferą rozumu. Obawiają się również, że ich myśli mogą zmieniać rzeczywistość.

Ze względu na sposób, w jaki umysł dziecka przetwarza informacje, odróżnienie OCD od normalnych, dziecięcych rytuałów może być trudne. Dziecięce przekonania i rytuały są często zakorzenione w myśleniu magicznym, które jest powszechne w rozwoju. Jednak te rodzaje myślenia nie prowadzą zwykle do zaburzenia, które zakłóca funkcjonalne funkcjonowanie. OCD w dzieciństwie jest podobne do OCD u dorosłych, ale dziecko może nie być tak w pełni świadome zagrożenia z nim związanego.

Objawy OCD u dzieci mogą obejmować powtarzające się myśli dotyczące konkretnego wydarzenia. Na przykład, osoba cierpiąca może wierzyć, że musi narysować idealny obrazek, aby uniknąć żenującego wypadku. Podobnie, mogą wierzyć, że ich brat dostanie śmiertelną chorobę. Jednak prawdziwym sednem tego zaburzenia jest to, że osoba cierpiąca nie znosi niepewności. Oznacza to, że muszą być absolutnie pewni, że ich zachowanie nie spowoduje żadnej szkody.

Najlepszym sposobem leczenia magicznego myślenia u dzieci jest terapia ekspozycji i zapobiegania reakcji (ERP). Metoda ta polega na wielokrotnym eksponowaniu dzieci na ich obsesyjne myśli bez przymusu. W ten sposób dziecko może nauczyć się kontrolować swój lęk poprzez naukę nowej reakcji.

Może to prowadzić do urojeń paranoidalnych

Dzieci z urojeniami paranoidalnymi mogą wykazywać różnorodne nieprzystosowawcze strategie samoregulacji. Ten rodzaj samoregulacji może podtrzymywać urojenia i nasilać dystres. Z tego powodu przyszłe badania powinny uwzględniać pomiar dystresu psychologicznego i afektu.

Dzieci z urojeniami paranoidalnymi i schizofrenią często wykazują myślenie magiczne. Mogą wierzyć, że mogą kontrolować rzeczy lub że aktywność paranormalna jest prawdziwa. Takie zachowanie jest zwykle obserwowane u dzieci poniżej 5 roku życia. Jeśli dziecko rozwija urojenia paranoidalne w wyniku magicznego myślenia, może to prowadzić do rozwoju schizofrenii.

To zachowanie może zacząć się jako drobny przesąd. Następnie, mogą wierzyć, że mogą kontrolować świat poprzez noszenie określonego koloru lub metalu. Może to powodować problemy z wykrywaczami metalu i mundurami. Problem z tym zachowaniem polega na tym, że trudno jest kontrolować myśli i uczucia z nim związane. Kiedy takie myśli się pojawiają, najlepiej porozmawiać z terapeutą.

Jeśli jednak nie jest to spowodowane zaburzeniem psychicznym, dziecko może doświadczać problemu ze zdrowiem psychicznym. Terapia rozmowna i leki są powszechnymi sposobami leczenia magicznego myślenia. Jeśli problem utrzymuje się, najlepiej szukać leczenia tak szybko, jak to możliwe.

Może prowadzić do stresu

Dzieci mogą wykazywać magiczne myślenie, proces psychologiczny, w którym umysł tworzy połączenia między pozornie niepowiązanymi wydarzeniami. Zjawisko to można zaobserwować już w wieku niemowlęcym i może być ono źródłem stresu. Ten rodzaj myślenia może prowadzić do fobii i zaburzeń psychicznych. Może jednak również sprzyjać kreatywności i wzmacniać mięśnie wyobraźni. Pomimo swoich negatywnych skutków, myślenie magiczne jest bardzo korzystne dla rozwoju małych dzieci, ponieważ pomaga im poszerzyć umiejętności kreatywnego myślenia.

Magiczne myślenie zostało również powiązane z innymi stanami zdrowia psychicznego, takimi jak lęk. Dzieci, które doświadczają wysokiego poziomu stresu mogą uciekać się do magicznego myślenia, aby pomóc im radzić sobie z niepokojem. Niektóre badania wskazują, że ten rodzaj myślenia jest czynnikiem ryzyka dla OCD. Osoby cierpiące na OCD często tworzą złożone rytuały i przesądy, które wykorzystują do radzenia sobie z tym zaburzeniem.

Magiczne myślenie jest również związane z urojeniami. Niektóre dzieci mogą wierzyć, że mogą kontrolować świat za pomocą swoich myśli. Może to powodować u nich poczucie winy, a nawet przypadkowe krzywdzenie innych ludzi. Dzieci, które cierpią na ten typ myślenia mogą również wierzyć, że są boskie. Ten typ myślenia może prowadzić do szerokiego zakresu objawów, w tym zwiększonej klingi i większego ryzyka zachowań hiperaktywnych.

Myślenie magiczne jest częstym problemem zdrowia psychicznego. Może być związane z uogólnionym zaburzeniem lękowym lub zaburzeniami urojeniowymi. W tych przypadkach, psychoterapia może pomóc ludziom zmienić ich magiczne myślenie. Leki mogą być również stosowane w celu zmniejszenia objawów. Jednak w wielu przypadkach magiczne myślenie nie powoduje szkody.

Może prowadzić do lęku

Myślenie magiczne jest rodzajem zaburzeń poznawczych, które występują, gdy przekonania osoby na temat rzeczywistości wykraczają poza sferę rozumu. Ten typ myślenia może przejawiać się w wielu formach, w tym rytuałach lub rutynach. Na przykład, ktoś z tym zaburzeniem może wierzyć, że jego myśli są równoważne z działaniami i że jeśli wypowie złe słowa o jakiejś osobie, to ta osoba zachoruje. Innym przykładem może być ktoś, kto myśli, że umrze, jeśli nie przekręci 20 razy włącznika światła.

Dzieci, które praktykują magiczne myślenie, często zakładają, że myśli mają wpływ na świat fizyczny. Dzieci te mogą wierzyć, że ich myśli mogą powodować złe rzeczy i mogą czuć się winne, jeśli te myśli są natrętne. Te natrętne myśli mogą nawet prowadzić do przypadkowej krzywdy innych osób.

Rodzice powinni być świadomi niebezpieczeństw związanych z dziećmi z magicznym myśleniem. Muszą uważnie obserwować swoje dziecko i upewnić się, że nie bierze ono na siebie winy za złą sytuację. Muszą również uważnie obserwować zachowanie swoich dzieci i monitorować je pod kątem niewłaściwych zachowań.

Dzieci z tego rodzaju myśleniem powinny być oceniane przez lekarza zdrowia psychicznego. Specjalista może pomóc im w zarządzaniu tym stanem poprzez przepisanie leków lub terapię rozmowną. Specjalista zdrowia psychicznego może pomóc im rozwinąć niezbędne umiejętności, aby poradzić sobie z lękiem i zmniejszyć jego skutki. Często leczenie to obejmuje kombinację leków i terapii.

Chociaż magiczne myślenie nie jest niebezpieczne samo w sobie, może być objawem innego problemu. Często dzieci używają magicznego myślenia, aby sprawić, że coś się stanie. Na przykład czterolatek może wierzyć, że kucyk przyjdzie do jego domu, jeśli założy szczęśliwą koszulę. Ten typ myślenia jest powszechny u dzieci, ale może też dotyczyć dorosłych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wiadomości związane
Książki łączące pokolenia
Czytaj Dalej

Książki łączące pokolenia

Muminki to rodzina małych, futrzanych stworzeń, które mieszkają w spokojnej dolinie. Ale życie nie zawsze jest łatwe i…
Przyjaźń u dzieci - czy jest trudna?
Czytaj Dalej

Przyjaźń u dzieci – czy jest trudna?

Przyjaźń dzieci często opiera się na zabawie-partnerstwie i dzieleniu zainteresowań. Dziecko angażuje się w działania ze swoimi „przyjaciółmi”…