Wpływ gier komputerowych na pamięć i rozwój mózgu

Wpływ gier komputerowych na pamięć i rozwój mózgu

Jeśli jesteś rodzicem, być może martwisz się o szkodliwy wpływ gier komputerowych. W końcu w grach wideo jest bardzo dużo przemocy i seksualności. A wpływ gier wideo na pamięć i rozwój mózgu nie jest do końca jasny. Ale oto kilka rzeczy, o których warto pamiętać:

Przemoc w grach wideo

Rosną obawy dotyczące wpływu brutalnych gier wideo na dzieci. Nowe badanie opublikowane w Bulletin of the American Psychological Association sugeruje, że powtarzająca się ekspozycja na brutalne gry wideo może prowadzić do bardziej agresywnego zachowania i myślenia. W badaniu obserwowano ponad 3000 dzieci przez trzy lata, aby ustalić, czy brutalne gry wideo wpływają na agresywne zachowania i procesy myślowe. Autorzy stwierdzili, że dzieci, które spędzały znaczną ilość czasu grając w brutalne gry wideo, były bardziej skłonne stać się agresywne, zwłaszcza jeśli przypadkowo wpadły na inne dziecko.

Chociaż wpływ brutalnych mediów na dzieci jest trudny do zmierzenia, istnieją pewne czynniki ochronne, które mogą obniżyć ryzyko agresywnych zachowań u dzieci. Na przykład, nie wszystkie gry są brutalne. Gra taka jak Minecraft jest przykładem gry o niskim poziomie przemocy i można w nią grać samemu. Innym przykładem gry, w którą dzieci mogą grać z innymi i rywalizować ze sobą, jest gra wieloosobowa.

W badaniu, w którym badano związek między brutalnymi grami wideo a agresywnymi zachowaniami u dzieci, stwierdzono, że agresywne gry znacząco zwiększały agresywne zachowania zarówno u chłopców, jak i u dziewcząt. Dodatkowo, interakcja x-seks w grach okazała się mieć istotny efekt pośredniczący. Odkrycie to wspiera ogólny model agresji.

Wpływ brutalnych gier wideo na mózg

Naukowcy z Indiana University School of Medicine przeprowadzili niedawno badania mające na celu zbadanie długoterminowego wpływu brutalnych gier komputerowych na aktywność mózgu – sekcja ta jest dziełem redakcji serwisu beautytherapy.pl. Ich wyniki pokazują, że chłopcy grający w brutalne gry wideo doświadczają zmian w regionach mózgu związanych z kontrolą emocjonalną i funkcjami poznawczymi. Badacze uważają, że zmiany te są długotrwałe, ale nadal nie są pewni, jak te zmiany mogą ostatecznie prowadzić do przemocy fizycznej.

Autorzy badania wykorzystali środki samoopisowe do oceny agresji i grania w gry wideo. Autorzy stwierdzili, że wśród uczestników badania występowała znaczna tendencyjność publikacji, co zmniejszyło ogólną wielkość efektu. Autorzy zasugerowali również, że przyszłe badania powinny uwzględniać tendencyjność publikacji, aby zapewnić, że nie będą one tendencyjne w swoich ustaleniach.

Badacze stwierdzili, że aktywność mózgu graczy gier wideo była znacząco zmieniona, gdy widzieli oni innych cierpiących ludzi. Tak było zarówno w punkcie wyjścia, jak i podczas pierwszych dwóch tygodni po tym, jak gracze grali w gry wideo. Ponadto odkryli, że granie w te gry jest związane ze zwiększonym poziomem amplitudy ERP.

Naukowcy doszli również do wniosku, że długotrwała ekspozycja na brutalne gry wideo zwiększa ludzką agresję. Powołują się na ogólny model agresji, który proponuje, że powtarzająca się ekspozycja na brutalne media zwiększa dostęp do agresywnych myśli, schematów poznawczych i emocji. Wyniki badań potwierdzają tę teorię.

Wpływ gier wideo na rozwój dziecka

Istnieje coraz większe zaniepokojenie wpływem gier komputerowych na rozwój dziecka. Naukowcy udokumentowali liczne negatywne skutki dla dzieci grających w gry wideo, w tym agresję, depresję i nadpobudliwość. Istnieją jednak również pewne pozytywne efekty, w tym poprawa pamięci. Dzieci, które grają w gry wideo z przyjaciółmi, częściej uczą innych, jak w nie grać.

Gry wideo mogą pomóc dzieciom z dysleksją nauczyć się czytać szybciej i z większą dokładnością. Badania pokazują, że gry oparte na akcji mogą poprawić uwagę czasową i przestrzenną dzieci, co może przełożyć się na lepsze umiejętności czytania. Podobnie, zaledwie jedna godzina gry może poprawić selektywną uwagę wzrokową dziecka. Selektywna uwaga wzrokowa odnosi się do zdolności mózgu do skupiania się na ważnych informacjach i ignorowania mniej istotnych.

Na rozwój społeczny i emocjonalny dzieci duży wpływ mają ich doświadczenia z grami. W ostatniej dekadzie gry wideo stały się coraz bardziej społeczne i bogate emocjonalnie. Kontekst nowoczesnych gier wideo może pomóc dzieciom nawiązać więź z innymi graczami i nauczyć się współpracy. Może to pomóc dzieciom nauczyć się skuteczniej wchodzić w interakcje z innymi w prawdziwym życiu.

Negatywne skutki gier wideo na rozwój dziecka są wciąż przedmiotem debaty, ale badania sugerują, że wiele dzieci odnosi korzyści z grania w te gry. Niektóre badania sugerują, że brutalne gry wideo prowadzą do agresywnych zachowań, podczas gdy inne badania nie wykazały żadnego związku między brutalnymi grami a antyspołecznymi zachowaniami. Ogólnie rzecz biorąc, gry wideo nie wydają się negatywnie wpływać na rozwój dzieci, ale rodzice powinni uważać na oznaki antyspołecznych zachowań u swoich dzieci.

Wpływ gier wideo na uczenie się

Nowe intrygujące badanie dotyczy efektów edukacyjnych gier komputerowych. W tym badaniu naukowcy śledzili 1,274 chilijskich pierwszo- i drugoklasistów podczas grania w gry edukacyjne. Odkryli, że te gry wideo zwiększyły motywację i poprawiły umiejętności technologiczne uczniów. Istnieją jednak pewne obawy. Na przykład uczniowie, którzy grają w gry wideo tylko dla ocen, mogą nie być zmotywowani do nauki.

Jedno z badań wykazało, że dzieci, które otrzymały nowe systemy gier, spędzały mniej czasu na odrabianiu lekcji i osiągały gorsze wyniki w standardowych testach cztery miesiące później. Ponadto nauczyciele, którzy mieli nowe gry wideo, częściej zgłaszali problemy akademickie, co sugeruje, że gry mogą wpływać na naukę. Inne badania sugerują, że rodzaj gier, w które grają dzieci, może mieć znaczenie.

Chociaż niektóre badania wykazały, że gry komputerowe mogą poprawić naukę, wielu pedagogów pozostaje sceptycznych co do ich skuteczności. Mimo to wielu nauczycieli uważa, że gry wideo nie staną się w najbliższym czasie częścią ich formalnego programu nauczania. Istnieje jednak wiele sposobów na włączenie takich technologii do klasy.

Podczas gdy gry wideo mogą być zabawnym sposobem nauki, ważne jest, aby pamiętać, że efekty grania w te gry będą się różnić w zależności od dziecka i rodzaju gier. Badania z RMIT University w Melbourne w Australii wykazały, że dzieci, które codziennie grały w gry wideo, miały wyższe oceny z matematyki i nauk ścisłych.

Wpływ brutalnych gier wideo na pamięć

W tym badaniu mieliśmy na celu zbadanie wpływu brutalnych gier wideo na pamięć i agresywne poznanie u dzieci. Aby to zrobić, użyliśmy projektu randomizowanego badania kontrolowanego, który pozwolił na wnioskowanie przyczynowe. Zrekrutowaliśmy 300 dzieci z czterech przedszkoli w południowo-zachodnich Chinach i losowo przydzieliliśmy je do gry w brutalną lub nieagresywną grę wideo.

Dzieci, które grają w brutalne gry wideo mają zwiększone ryzyko agresji, a brutalne zachowania są często nagradzane. Interaktywny charakter tych gier jest kolejnym czynnikiem przyczyniającym się do gwałtownych zachowań u dzieci. Ponadto, zbyt wiele czasu spędzonego na graniu w te gry może zmniejszyć liczbę innych zajęć w życiu dzieci.

Oprócz agresji, brutalne gry wideo wpływają również na agresywne poznanie. Chłopcy mają większy dostęp do agresywnych sieci poznawczych, a brutalne gry wideo zwiększają agresywne zachowania u chłopców. Natomiast gry wideo bez przemocy nie mają wpływu na agresywne poznanie. Ponadto, ostatnie badanie sugeruje, że chłopcy są bardziej skłonni do angażowania się w agresywne zachowania po zagraniu w brutalne gry wideo.

Badania te prawdopodobnie zaniżają negatywny wpływ brutalnych gier wideo na dzieci. Chociaż wpływ brutalnych gier na pamięć i agresję był szeroko badany, niewiele jest bezpośrednich dowodów na to, czy granie w brutalne gry wideo zwiększa agresję wśród dzieci. Wyniki te są spójne dla wszystkich płci i zarówno w badaniach eksperymentalnych, jak i nieeksperymentalnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wiadomości związane
Przyjaźń u dzieci - czy jest trudna?
Czytaj Dalej

Przyjaźń u dzieci – czy jest trudna?

Przyjaźń dzieci często opiera się na zabawie-partnerstwie i dzieleniu zainteresowań. Dziecko angażuje się w działania ze swoimi „przyjaciółmi”…