Rozwój małej i dużej motoryki u 5-6-latków

Rozwój małej i dużej motoryki u 5-6-latków

Dzieci w tym wieku powinny mieć dobre podstawy w zakresie małej i dużej motoryki. Rozwój motoryki brutto obejmuje zdolność do chodzenia, wspinania się, kopania, tańczenia i przewracania się. Umiejętności motoryczne brutto obejmują równowagę, koordynację ręka-oko i świadomość ciała. Dzieci powinny być również w stanie poruszać się swobodnie w kontrolowanym środowisku.

Umiejętności motoryczne brutto

Umiejętności motoryczne brutto to ruchy dużych mięśni, których dziecko potrzebuje do wykonywania codziennych czynności. Obejmują one chodzenie, siadanie i wchodzenie po schodach. W miarę jak dziecko dojrzewa, umiejętności te pomagają mu rozwinąć równowagę, koordynację, świadomość ciała i siłę – fragment ten został przygotowany przez stronę beautyone.pl. Rodzice mogą pomagać dzieciom w rozwijaniu tych umiejętności, obserwując ich rozwój fizyczny. Te umiejętności pomagają dziecku rozwinąć pewność siebie i motywację do prowadzenia aktywnego stylu życia.

Autorzy oceniali zdolności motoryczne brutto i drobne dzieci w wieku od trzech do sześciu lat. Badacze nie stwierdzili istotnych statystycznie różnic między chłopcami i dziewczynkami w tych obszarach. Stwierdzili jednak, że chłopcy wykazywali zmniejszoną wariancję wspólną w porównaniu z dziewczynkami. Umiejętności motoryczne brutto 5-6-latków nie są odzwierciedleniem rozwoju języka w okresie dojrzewania. W rzeczywistości badania te sugerują, że umiejętności tych dzieci mogą być lepiej oceniane u młodszych dzieci.

Małe dzieci mają zwiększony poziom energii i należy je zachęcać do ćwiczeń na świeżym powietrzu. Wyposażenie placu zabaw i zajęcia na podwórku lub w sąsiedztwie są świetne do rozwijania umiejętności motorycznych brutto. Ważne jest jednak, aby monitorować dzieci podczas zabawy na zewnątrz.

Koordynacja ręka-oko

Koordynacja ręka-oko jest ważną umiejętnością dla rozwoju dziecka. Pomaga im w wykonywaniu zadań, takich jak nalewanie wody do kubka. Jest również niezbędna do czytania, pisania i uprawiania sportu. Dzieci rozwijają koordynację ręka-oko i umiejętności śledzenia wzroku, aby móc z powodzeniem wykonywać te czynności.

Drobna motoryka, z drugiej strony, to małe ruchy mięśni dłoni, które pomagają dzieciom manipulować przedmiotami. Niemowlęta uczą się tej umiejętności, kiedy używają swoich palców w sposób celowy i skoordynowany z oczami. Umiejętność pisania ręcznego wymaga również dobrej postawy i odpowiedniego ułożenia dłoni.

Dzieci ze słabą koordynacją ręka-oko często mają problemy z widzeniem i kontrolą motoryczną. Powinny być ocenione przez optometrystę lub pediatrę. Dzieci te mogą również skorzystać z darmowych materiałów edukacyjnych, które stymulują ich naukę. Wśród nich znajdują się puzzle, gry pamięciowe i krótkie opowiadania.

Równowaga

Równowaga i umiejętności koordynacyjne u dzieci są krytyczną częścią procesu rozwoju fizycznego. Dzieci, które mają dobrą równowagę i koordynację są mniej narażone na kontuzje podczas zabawy i są w stanie lepiej reagować na sytuacje w sposób posturalny. Rozwijają również zdolność do wykonywania drobnych zadań motorycznych, takich jak trzymanie ołówka, i potrafią utrzymać prawidłową postawę podczas siedzenia przy stole. Rozwój tych umiejętności wymaga koncentracji i uwagi, wraz ze świadomością ciała.

Dzieci z dobrą motoryką brutto są mniej narażone na przewrócenie się podczas chodzenia po nierównej powierzchni lub wchodzenia po schodach. Mają silne mięśnie rdzenia, co pomaga im zachować stabilność. Potrafią również wykonywać czynności wymagające drobnej motoryki, takie jak nawlekanie koralików na rurkę do czyszczenia rur bez szturchania się.

Rozwijanie umiejętności utrzymywania równowagi u dzieci można osiągnąć poprzez wprowadzenie zabawek stanowiących wyzwanie. Na przykład, belki do balansowania są świetnym sposobem dla małych dzieci, aby rozwinąć ich siłę rdzenia i umiejętności balansowania ciałem. Zabawki do balansowania można również kupić w dziecięcej siłowni.

Świadomość ciała

Rozwój małej i dużej motoryki u dziecka osiąga szczyt w wieku około czterech i sześciu lat. W tym czasie dziecko powinno być w stanie rysować, ciąć i manipulować obiektami za pomocą rąk i małych mięśni. Obejmuje to takie czynności jak nawlekanie koralików, używanie nożyczek i wiązanie sznurowadeł. Podczas tego etapu dzieci powinny również być w stanie zapamiętać słowa i zwroty, usiąść spokojnie i powiedzieć czas.

Duże umiejętności motoryczne obejmują duże grupy mięśni i są niezbędne dzieciom do wykonywania codziennych czynności. W szczególności dzieci powinny być w stanie siedzieć i stać samodzielnie oraz używać rąk i nóg do sięgania i chwytania przedmiotów. Ważne jest również, aby dzieci poznawały różne rodzaje ruchu, takie jak wspinanie się i balansowanie na jednej nodze. Te czynności pomagają im rozwijać pewność siebie i kształtować motywację do prowadzenia aktywnego trybu życia.

W badaniu sprawdzono, czy można poprawić umiejętności w zakresie małej i dużej motoryki u dzieci w wieku od 4,5 do 6 lat. Dzieci w wieku od 4,5 do 6 lat miały większą kontrolę nad swoimi ruchami po 12 tygodniach treningu. Ponadto trening poprawił równowagę, zwinność i szybkość dzieci.

Siła

Wzmacnianie małej i dużej motoryki u pięcio- i sześciolatków może przynieść korzyści dla ich zdrowia i rozwoju. Wyniki badań pokazują, że dzieci, które otrzymały 12 tygodniowy trening, poprawiły swoje funkcje motoryczne. Te ulepszenia utrzymywały się nawet po tym, jak dzieci nie były już nadzorowane.

Światowa Organizacja Zdrowia zaleca, aby dzieci uczestniczyły w 180 minutach aktywności fizycznej dziennie. Nie oznacza to solidnej trzygodzinnej sesji, ale kilka krótkich ćwiczeń w ciągu dnia. Aktywność fizyczna jest niezbędna dla ogólnego stanu zdrowia fizycznego i sprzyja rozwojowi umiejętności motorycznych u przedszkolaków. Umiejętności motoryczne brutto wymagają użycia większych mięśni ciała w celu wykonania codziennych zadań. Są to inne umiejętności niż koordynacja palców czy rozwój mowy.

Wzmacnianie małych i dużych umiejętności motorycznych u pięcio- i sześciolatków może odbywać się w domu przy użyciu wielu różnych narzędzi. Na przykład szczypce kuchenne są doskonałe do rozwijania siły i kontroli rąk. Używanie szczypiec pomaga dziecku podnosić przedmioty i pozwala mu ćwiczyć chwyt szczypcowy. Podobnie, używanie wykałaczki lub kroplomierza do oczu to zabawny sposób na rozwijanie drobnych umiejętności motorycznych u małych dzieci.

Czerwone flagi

Kiedy Twoje dziecko wykazuje oznaki opóźnionego rozwoju motorycznego, możesz chcieć poddać je ocenie jak najwcześniej. Wczesne wykrycie jest kluczowe, więc skontaktuj się ze swoim pediatrą i fizykoterapeutą. Ci dwaj specjaliści będą w stanie zidentyfikować wszelkie obawy i skierować Twoje dziecko do odpowiednich służb.

Ogólnie rzecz biorąc, dzieci zaczynają rozwijać swoje duże i małe umiejętności motoryczne mniej więcej w tym samym wieku. Na przykład, powinny przewrócić się na bok w wieku sześciu miesięcy i zacząć samodzielnie chodzić w wieku 18 miesięcy. Opóźnienie w osiągnięciu tych kamieni milowych jest znakiem ostrzegawczym i może wskazywać na poważniejsze schorzenie.

Rozwój dużych i małych umiejętności motorycznych angażuje różne rodzaje mięśni. Podczas gdy duże mięśnie są zaangażowane w chodzenie, jazdę na rowerze, rzucanie piłki i skakanie na jednej nodze, drobne mięśnie są używane do poruszania palcami i nadgarstkami. Te umiejętności są niezbędne do zabawy i rozwoju.

Czynności

Czynności rozwijające małą i dużą motorykę u pięcio- lub sześciolatka obejmują malowanie i rysowanie dużą kredą i pędzlami. Niektóre czynności angażują również większe mięśnie, np. wciskanie konewki do pojemnika. Zajęcia te powinny być zróżnicowane i dostosowane do możliwości każdego dziecka.

Drobne umiejętności motoryczne można również rozwijać poprzez zabawę dotykową. Ciasto do zabawy i puzzle są do tego świetnymi narzędziami. Pomoże to również Twojemu dziecku rozwinąć chwyt szczypcowy. Upewnij się, że używasz pędzli różnej wielkości. Używanie zakreślacza do rysowania obrazków to kolejna czynność z zakresu motoryki precyzyjnej. Malowanie może również pomóc w rozwijaniu kreatywności dziecka.

Innym świetnym ćwiczeniem motoryki małej jest stworzenie drogi dla Twojego dziecka. Możesz też zrobić drogę z taśmy malarskiej i pozwolić dziecku jeździć po niej jego zabawkowym samochodem. To ćwiczenie jest bardzo łatwe do wykonania. Innym sposobem na stworzenie drogi jest wycięcie szczelin w tekturze i owinięcie wokół nich sznurka. Dzieci mogą następnie wcisnąć kolorowe kartki pod i wokół sznurka, aby stworzyć drogę.

Pomiar

Związek między zdolnościami motorycznymi a funkcjami wykonawczymi (EF) zyskał w ostatnich latach znaczną uwagę. Jednak dokładny związek nie został jeszcze wyjaśniony. W tym badaniu zbadaliśmy ukryte i specyficzne dla zadania zależności między umiejętnościami motorycznymi a EFs w próbie 198 dzieci w wieku przedszkolnym.

Ocena umiejętności motorycznych jest niezbędna do monitorowania rozwoju motorycznego w okresie wczesnego dzieciństwa. Jest również pomocna w identyfikowaniu opóźnień i ułatwia projektowanie odpowiednich programów ćwiczeń. Niniejsze badanie ma jednak pewne ograniczenia. Oto kilka przykładów testów przydatnych do oceny rozwoju motorycznego u 5-6-latków.

Test mierzy umiejętności motoryczne brutto, takie jak chodzenie i bieganie. Ponadto mierzy umiejętności kontroli obiektów. Wyniki pokazują, że dzieci obu płci są równie zdolne do wykonywania testów. Jednakże testy pokazują różnice związane z płcią i regionem w rozwoju umiejętności motorycznych brutto.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wiadomości związane