Piękne i trudne relacje między rodzeństwem

Piękne i trudne relacje między rodzeństwem

Relacja z rodzeństwem może być najbardziej bolesna i trudna do zniesienia. Zarówno bracia jak i siostry często czują się bezradni i zawstydzeni czynami, które popełniają wobec siebie. Często dopiero w wieku dorosłym zaczynają dostrzegać ból i cierpienie, które sprawiają sobie nawzajem, i uświadamiają sobie, jak ważne jest znalezienie sposobów radzenia sobie z bólem – informacja ta pochodzi od redakcji strony latajacebalony.pl.

Zdrowe relacje między rodzeństwem

Zdrowe relacje między rodzeństwem są kluczowe dla rozwoju dziecka. Utrzymywanie bliskich relacji między rodzeństwem może również zapobiegać wielu zagrożeniom dla zdrowia. Oprócz tego, że relacje z rodzeństwem są korzystne dla rozwoju dziecka, mogą również promować poczucie własnej wartości. Rodzeństwo często jest bardziej wyrozumiałe i wspiera się nawzajem niż rodzice, co może uczynić je cennym źródłem wsparcia.

Jednym ze sposobów wspierania zdrowych relacji między rodzeństwem jest angażowanie się w rytuały i działania, które zachęcają do komunikacji i współpracy między rodzeństwem. Na przykład, rodzeństwo może bawić się razem i zdobywać nagrody za pomaganie sobie nawzajem. To tworzy zewnętrzną zachętę do współpracy i sprawia, że pomaganie sobie nawzajem staje się drugą naturą rodzeństwa. Rodzeństwo powinno otrzymać szczególną uwagę, gdy jedno z nich jest chore. W przeciwnym razie może to prowadzić do problemów emocjonalnych.

Badania wykazały, że pozytywne relacje między rodzeństwem mogą również pomóc dzieciom w radzeniu sobie ze skutkami negatywnych wpływów na ich rozwój. Według Yeh i Lempers (2004) młodzież, która ma wspierające relacje z rodzeństwem, częściej tworzy dobre przyjaźnie i ma wyższą samoocenę. Ponadto, rzadziej angażują się w używanie substancji i zachowania przestępcze.

Jakość relacji z rodzeństwem różni się w zależności od płci. Niektóre badania pokazują, że rodzeństwo tej samej płci ma tendencję do bardziej harmonijnych relacji. Może to jednak wynikać ze struktury związków rodzeństwa. Jakość tych relacji zależy od ilości interakcji między rodzeństwem.

Badania wykazały, że rodzeństwo, w którym występuje więcej konfliktów, jest bardziej narażone na problemy relacyjne, a także wiąże się z większą liczbą delikatesowych rówieśników. Jednak przyszłe prace dotyczące relacji między rodzeństwem powinny skupić się na kontekstach rodzinnych. Oprócz konfliktu między rodzeństwem, przyszłe badania powinny badać przekazywanie przemocy między rodzeństwem oraz skutki międzypokoleniowego przekazywania przemocy.

Stresujące relacje między rodzeństwem

Podczas gdy zdrowe relacje między rodzeństwem są źródłem wsparcia i stabilności, niezdrowe relacje mogą być źródłem stresu i niepokoju. Dorośli mogą porównywać rodzeństwo do siebie, co może powodować, że drugie rodzeństwo czuje się nieadekwatnie i jest niepewne siebie. Stresujące relacje między rodzeństwem mogą prowadzić do depresji i zachowań autodestrukcyjnych u dotkniętego nimi rodzeństwa. Kiedy jedno z rodzeństwa jest chore, całe gospodarstwo domowe może być zestresowane.

Rodzeństwo często ma bliską więź i ma tendencję do zwierzania się sobie nawzajem. W rzeczywistości wiele dzieci i nastolatków zwraca się do swojego rodzeństwa po wsparcie emocjonalne. Badania sugerują, że rodzeństwo częściej wyraża swoje uczucia wobec siebie, co może pomóc w radzeniu sobie z depresją i niepokojem. Rodzeństwo może również służyć jako forum dyskusyjne w sytuacjach społecznych i pomagać im w rozwijaniu empatii i zachowań prospołecznych.

Relacje między rodzeństwem mogą stać się stresujące, gdy rodzice się starzeją, a rodzeństwo przestaje się ze sobą komunikować. Nawet jeśli rodzeństwo unikało kontaktu przez lata, może nagle znaleźć się w środku intensywnego konfliktu z rodzicami i dalszą rodziną. To może być doświadczenie zmieniające życie. Profesjonalista może pomóc rodzeństwu rozwiązać ich konflikt.

Negatywne relacje między rodzeństwem

W badaniu badano związki między samooskarżaniem się rodzeństwa a oceną konfliktu między rodzicami. Stwierdzono, że dzieci, które wykazywały więcej pozytywnych zachowań w stosunku do swojego rodzeństwa, rzadziej wykazywały wyższy poziom samooskarżania się. I odwrotnie, dzieci, które miały więcej negatywnych interakcji z rodzeństwem, częściej wykazywały wyższy poziom samooskarżenia i niepokoju. Badanie to pokazuje, jak ważne jest nawiązanie i utrzymanie zdrowej relacji z rodzeństwem.

Rodzeństwo kliniczne (DBD) podało średnią wartość podskali APQ, a rodzeństwo kontrolne (CONTR) podało średnią wartość podskali SRI. Dla każdej podskali oddzielnie analizowano sparowane próby i wykonywano test t. Wyniki analizy przedstawiono w tabeli 2.

Badanie nie ujawniło różnic między płciami wśród dyad rodzeństwa. Dwie dyady zgłosiły podobne relacje między rodzeństwem, a wyniki te są zgodne z charakterystyką SRI. Chociaż stwierdzono różnice między grupami klinicznymi a dziećmi kontrolnymi, nie było różnic między dyadami rodzeństwa ze względu na płeć. Możliwe jest jednak, że kliniczna manifestacja zaburzenia wiąże się z wyższym poziomem wrogości.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wiadomości związane