Adaptacja i powrót do przedszkola - książki, które mogą pomóc

Adaptacja i powrót do przedszkola – książki, które mogą pomóc

Przedszkole to wspaniały czas dla dzieci. Pomaga im rozwijać umiejętności z zakresu motoryki brutto i drobnej. W tym czasie uczą się o różnych żywych istotach i mogą zidentyfikować ich formy dorosłe i niemowlęce. Działania edukacyjne zawarte w każdym rozdziale są zgodne ze standardami nauczania zawartymi w Massachusetts Curriculum Framework.

Ćwiczenia edukacyjne zawarte w każdym rozdziale są zgodne ze standardami nauczania zawartymi w Massachusetts Curriculum Framework

Każdy rozdział programu nauczania jest zorganizowany wokół określonych standardów nauczania. Ćwiczenia są zaprojektowane tak, aby pomóc uczniom spełnić te standardy. Standardy te są oparte na badaniach i praktyce i są dostosowane do Massachusetts Curriculum Framework. Standardy te są również określane jako wyniki nauczania. Ramy te opisują standardy nauczania, które uczniowie powinni opanować do końca danego poziomu klasy.

Ćwiczenia edukacyjne w każdym rozdziale są zaprojektowane tak, aby wspierać standardy treści i dostarczać uczniom informacji potrzebnych do opanowania materiału. Ćwiczenia zawierają definicje, przykłady i wyjaśnienia pojęć. Informacje mogą być niedokładne, a uczniowie są zachęcani do zadawania pytań i wyjaśniania ich zrozumienia. Nauczyciel zazwyczaj przekazuje instrukcje całej klasie i udziela ogólnych informacji zwrotnych. Wykorzystanie technologii jest również omawiane jako osobna klasa i umiejętność.

Oprócz dopasowania standardów nauczania, ćwiczenia w każdym rozdziale zawierają również środki do osiągnięcia standardów nauczania – sekcja ta jest udostępniona przez redaktora portalu szkolneo.pl. W niektórych przypadkach cele są dopasowane do stanowych wskaźników efektywności lub standardów treści akademickich, podczas gdy w innych przypadkach nauczyciel może zdecydować się na skupienie się na konkretnych koncepcjach. Nauczyciel powinien jednak pamiętać o poziomie rozwoju uczniów, który jest podstawą do podejmowania decyzji dotyczących treści.

Podczas zajęć nauczyciele powinni robić notatki i dokumentować, jak materiały są wykorzystywane w klasie. Powinni również odnotować, czy materiały rozdawane są uczniom podczas zajęć. Powinni również odnotować dowody uczenia się uczniów, takie jak liczba podniesionych przez uczniów rąk wskazujących, że zrozumieli dane ćwiczenie.

Zabawa zorganizowana jest niezbędna dla rozwoju motoryki ogólnej i subtelnej

Dzieci korzystają z zabawy zorganizowanej z wielu powodów. Poszerza ona ich horyzonty, rozwija umiejętności społeczne i pomaga rozwijać zdolności komunikacyjne. Bez zorganizowanej zabawy dzieci mogą nie mieć okazji do poznania różnych kultur, zwierząt i zabawek. Zorganizowana zabawa pomaga również dzieciom rozwijać umiejętność rozwiązywania problemów. Dzieci mogą ćwiczyć matematykę grając w gry, które wymagają od nich planowania i strategii.

Dzieci potrzebują wielu różnych doświadczeń, aby rozwijać umiejętności motoryczne. Dzieci muszą doświadczyć zarówno zorganizowanej, jak i niezorganizowanej zabawy, aby rozwinąć umiejętności potrzebne do osiągnięcia pełnego potencjału. Zapewnienie równowagi między zajęciami zorganizowanymi i niezorganizowanymi pomaga dzieciom rozwijać się wszechstronnie i stawać się niezależnymi osobami rozwiązującymi problemy i kreatywnymi.

Zapewnienie dzieciom różnorodnych narzędzi jest kolejnym ważnym sposobem rozwijania umiejętności motorycznych brutto i finezyjnych. Używanie narzędzi o różnych rozmiarach i kształtach pomoże im opanować te umiejętności. Materiały w otoczeniu powinny być również wystarczająco elastyczne, aby wspierać umiejętności motoryczne dziecka. Dzieci powinny mieć możliwość wykonywania wielu czynności jednocześnie, np. szczypania palcami ciasta do zabawy.

Zorganizowana zabawa jest również ważna dla rozwoju umiejętności językowych. Według Krajowego Stowarzyszenia Sportu i Wychowania Fizycznego dzieci potrzebują co najmniej jednej godziny zorganizowanej zabawy dziennie. W tym czasie dzieci powinny przestrzegać zasad i zwracać uwagę.

Przewidywanie miejsca w klasie przed rówieśnikami

Korzyści z przewidywania na podstawie wieku są oczywiste, ale są też zastrzeżenia. Im starsze jest dziecko, tym mniejsza szansa, że pozostanie w tej samej klasie. Ponadto starsze dzieci są mniej narażone na zdiagnozowanie ADHD lub trudności w nauce. Choć dane są wciąż niejednoznaczne, sugerują, że starsze dzieci wypadają lepiej w niektórych testach poznawczych niż młodsze.

Istnieje kilka badań, które badały wpływ czynników związanych z wiekiem na osiągnięcia akademickie. W jednym z badań stwierdzono, że starsi uczniowie mieli większe szanse na uzyskanie lepszej lokaty w klasie niż młodsi. Badanie to zostało przeprowadzone w okręgach szkolnych w Ohio. Inne badanie przeprowadzone przez Camerona i Wilsona w 1990 roku dotyczyło 315 drugoklasistów. Autorzy stwierdzili, że dzieci z szóstą datą urodzenia między 1 września a 31 stycznia roku przedszkolnego radziły sobie lepiej na testach czytania niż dzieci z późniejszymi datami urodzenia.

W badaniu zastosowano trzy różne podejścia do kategoryzacji dzieci. W pierwszym zastosowano zmienną ciągłą, która obejmowała wiek. Po drugie, dzieci zostały zakodowane na podstawie ich wieku w dniu 1 września i 1 lipca. Zostało to uznane za dopuszczalne, biorąc pod uwagę debaty na temat granic wieku w edukacji.

Identyfikacja niemowlęcych i dorosłych form niektórych żywych istot

Jednym ze sposobów, by pomóc dziecku przystosować się do przedszkola, jest pomoc w identyfikacji dorosłych i niemowlęcych form niektórych żywych istot. Może jeszcze nie zdają sobie z tego sprawy, ale niemowlęta i małe dzieci mają naturalną zdolność wyczuwania myśli i uczuć innych ludzi. Uznając to, Twoje dziecko będzie czuło się bardziej komfortowo po powrocie do przedszkola.

Podejście do nauki oparte na eksploracji

Dzieci w wieku przedszkolnym potrafią identyfikować zmiany sezonowe w roślinach i zwierzętach oraz rozmawiać o tym, jak te zmiany wpływają na życie ludzi i zwierząt. To podejście skupia się na procesie naukowym i pomaga dzieciom rozpoznać różne właściwości roślin i zwierząt. Mogą również porównywać i kontrastować wygląd roślin i zwierząt w różnych porach roku.

Podejście do nauki oparte na eksploracji skupia się na bezpośrednim badaniu zjawisk i materiałów. Zjawiska te muszą być łatwo dostępne i zaczerpnięte ze środowiska dzieci. Na przykład, uczniowie mogą badać cykl życia ślimaków i innych zwierząt. Te doświadczenia pomogą im rozpoznać, że rośliny i zwierzęta mają podobne potrzeby i mogą być obserwowane.

Naturalna ciekawość małych dzieci czyni z nich doskonałych naukowców. Ich ciekawość świata jest potężnym katalizatorem rozwoju języka i umiejętności dociekania. Dzięki wczesnej ekspozycji na proces naukowy dzieci rozwijają również swoje rozumienie matematyki. Korzystając z tego podejścia, nauczyciele przedszkolni mogą przygotować swoich uczniów do sukcesu w późniejszych etapach szkoły.

Równowaga między naukami fizycznymi i przyrodniczymi jest kryterium skutecznego programu naukowego. Podczas gdy wielu nauczycieli czuje się komfortowo z naukami przyrodniczymi i odsuwa się od nauk fizycznych, ważne jest, aby włączyć obie te dziedziny do programu nauczania nauk przyrodniczych we wczesnym dzieciństwie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wiadomości związane
Jak uczyć dzieci asertywności
Czytaj Dalej

Jak uczyć dzieci asertywności

Asertywność to bardzo ważna cecha, której dziecko musi się nauczyć, a żeby była skuteczna, potrzeba czasu i praktyki.…
Książki z oknem
Czytaj Dalej

Książki z oknem

Książki z okienkami to wspaniały sposób, aby dzieci mogły poznać różne światy w jednej książce. Na przykład książka…
Łobuzy rozrabiaki
Czytaj Dalej

Łobuzy rozrabiaki

Jeśli szukasz książki dla dzieci o tematyce psotnej, to dobrze trafiłeś. W królestwie zwierząt nie brakuje psotników, głuptasów…